ไพรซ์สมาร์ท | ผลการค้นหา (2023)

ยินดีต้อนรับสู่ PriceSmart.com เมื่อใช้ช่องทางดิจิทัลของเรา แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่ควรใช้ช่องทางเหล่านี้ คำว่า “PriceSmart” “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง PriceSmart Clubs (TT) Ltd.,B.I.R.118114 คำว่า "คุณ" หมายถึงผู้ใช้หรือผู้ดูเว็บไซต์ของเรา

1. การยอมรับข้อตกลง
คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ("ข้อตกลง") เกี่ยวกับช่องดิจิทัลของเรา ("ช่อง") ข้อตกลงนี้อาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยเราเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะ ข้อตกลงเวอร์ชันล่าสุดจะถูกโพสต์บนช่องทาง และคุณควรตรวจสอบข้อตกลงนี้ก่อนที่จะใช้ช่องทาง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ไม่ถูกต้อง:ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลในช่องของเราที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง การตกหล่น หรือข้อมูลที่ล้าสมัย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา และการวางจำหน่าย PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใดๆ และเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว)

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ PriceSmart: (ก) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการที่โฆษณาหรือเสนอขายผ่านช่องทางเหล่านี้ ราคาหรือข้อมูลจำเพาะของสินค้าและบริการดังกล่าว และข้อเสนอส่งเสริมการขายและเนื้อหาช่องทางอื่น ๆ (กำหนดไว้ด้านล่าง ) ได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด (b) ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าหรือบริการที่โฆษณาหรือเสนอขายในช่องทางเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อมีการสั่งซื้อหรือหลังจากนั้น; (c) สงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณที่ขายหรือมีไว้เพื่อขาย; (d) ไม่รับประกันว่าเนื้อหาช่องทาง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือภาพถ่าย) นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด และ (จ) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ยุติ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ (รวมถึงคำสั่งซื้อที่ยอมรับ) ซึ่งราคาหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในช่องทางเหล่านี้ไม่ถูกต้อง หากเราไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกแล้ว และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากคุณหรือจะให้เครดิตกับประเภทการชำระเงินที่ใช้ในคำสั่งซื้อ เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นและการปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกันโดยนัยบางประการ ดังนั้น บทบัญญัติบางประการในส่วนนี้อาจไม่มีผลกับคุณ "เนื้อหาของช่อง" หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ แอป หรือช่องดิจิทัลอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า การออกแบบ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ ข้อความ HTML กราฟิก ไฟล์อื่นๆ ภาพถ่าย รหัส เค้าโครงซอฟต์แวร์ แบบฟอร์มการออกแบบ และการเลือก และการจัดการดังกล่าว

PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: (1) ยุติหรือจำกัดความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (2) กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติตามคูปอง รหัส รหัสส่งเสริมการขายหรือที่คล้ายกัน โปรโมชั่น (3) ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำหรือทำธุรกรรมใด ๆ และทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ (4) ปฏิเสธที่จะให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ผู้ใช้ใด ๆ

เกี่ยวกับแพลตฟอร์มบริการช้อปปิ้งออนไลน์ (Click and Go การจัดส่งแบบมาตรฐานและแบบด่วน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในส่วนนโยบายและการคืนสินค้าของ pricesmart.com มีผลบังคับใช้ PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรรางวัลสมาชิกระดับแพลทินัมและการสะสมเงินคืนจากบัตรเครดิตร่วมสำหรับการซื้อที่ดำเนินการผ่านpricesmart.com แอป PriceSmart และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในเงื่อนไขของท้องถิ่น

การบริจาคออนไลน์ (หากมี) ไม่อนุญาตให้ออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา และไม่สามารถใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการทูตในประเทศที่ให้บริการได้

การซื้อทั้งหมดที่ทำผ่านแพลตฟอร์มนี้ ในประเทศที่มีให้บริการ จะมีการเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่น จำนวนเงินที่เรียกเก็บเงิน ณ เวลาที่สั่งซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นอาจสะท้อนถึงจำนวนเงินที่แตกต่างกันในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งยอดของบัตรที่ลูกค้าชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของเขาเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ระบุในเวลาที่ชำระเงินสำหรับ สั่งซื้อออนไลน์. ราคาของผลิตภัณฑ์บน pricesmart.com จะแสดงตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของคลับ ซึ่งหมายความว่าภาษีเหล่านี้รวมภาษีทั้งหมดในบาร์เบโดส โคลอมเบีย คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ตรินิแดดและโตเบโก ในทำนองเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในอารูบา จาเมกา นิการากัว ปานามา และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาจะมีการเพิ่มภาษีการขายเมื่อชำระเงิน PriceSmart.com อาจคิดค่าธรรมเนียมการสต็อกสินค้า USD$5.00 ต่อคำสั่งซื้อ (ค่าธรรมเนียมการสต็อกสินค้าอาจเรียกเก็บเป็นสกุลเงินท้องถิ่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน) ค่าธรรมเนียมการเก็บสต็อกนี้จะไม่ถูกเรียกเก็บในช่วงระยะเวลาจำกัดของ COVID-19 ช่องทางที่เกี่ยวข้องกับ PriceSmart.com และ PriceSmart.com ยอมรับวิธีชำระเงินด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตสำหรับการซื้อออนไลน์ ดูสภาพท้องที่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ยอมรับในท้องถิ่นและแบรนด์เครือข่ายการชำระเงิน

บริการ Click and Go, Standard และ Express Delivery มีการจำกัดเวลาในการวางคำสั่งซื้อเพื่อรับประกันการจัดส่งในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายในชั่วโมงทำการของคลับ และเป็นไปตามแนวทางการขนส่งสาธารณะและข้อจำกัดที่อาจมีในประเทศต่างๆ ที่ให้บริการ ดังนั้น สมาชิกจึงเข้าใจดีว่า: สำหรับบริการ Click and Go คำสั่งซื้อทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการข้ามคืนและพร้อมรับสินค้าในวันหลังจากคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น สมาชิกจะมีกรอบเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากการสื่อสารยืนยันการรับสินค้าถูกส่งไปเพื่อรับสินค้า หากคำสั่งซื้อที่ยืนยันไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเติมสต็อก USD $10.00 และการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อจะดำเนินการกับบัตรที่สมาชิกใช้ในการสั่งซื้อ (ค่าธรรมเนียมการเติมสต็อกอาจถูกเรียกเก็บใน สกุลเงินท้องถิ่น ใช้อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน) สำหรับบริการจัดส่งแบบมาตรฐานและแบบด่วน สมาชิกตกลงที่จะรับประกันการรับสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตอนชำระเงิน และตามที่ระบุผ่านการสื่อสารของบริการที่มีให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่ง สมาชิกจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเติมสต็อก 10.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับคำสั่งซื้อ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บสต็อกนี้จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป คำสั่งซื้อการจัดส่งทั้งหมดจะถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท พร้อมแนบใบกำกับสินค้าที่เกี่ยวข้อง สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการรับสินค้าที่ซื้อจากรถของคนขับที่ได้รับมอบหมาย พนักงานขับรถจะรับผิดชอบในการส่งสินค้าไปยังอาคารหรือที่พักที่ระบุไว้ในที่อยู่ในการจัดส่งของใบสั่งเท่านั้น ในกรณีที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ สมาชิกจะต้องปฏิเสธการจัดส่งและแจ้งปัญหาทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของสโมสรที่มีการสั่งซื้อ การทำเช่นนั้นจะถือเป็นวิธีเดียวในการเรียกชำระเงินคืนสำหรับคำสั่งซื้อ สมาชิกยอมรับและเข้าใจว่าเมื่อมีการสั่งซื้อ Click and Go พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาความจุและวิธีการในการรับและขนส่งรูปแบบขนาดใหญ่และสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น เครื่องใช้ขนาดใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์รูปแบบขนาดใหญ่อื่นๆ สมาชิกยังเข้าใจและยอมรับว่าคำสั่งซื้อบริการจัดส่งแบบมาตรฐานและแบบด่วนจะถูกกำหนดเงื่อนไขโดยความสามารถในการขนส่งของยานพาหนะที่ใช้สำหรับจุดสิ้นสุดดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่พิจารณาการขนส่งหรือการส่งมอบสินค้ารูปแบบขนาดใหญ่ PriceSmart จะเสนอให้สมาชิกประสานงานบริการจัดส่งเฉพาะสำหรับสินค้ารูปแบบขนาดใหญ่เหล่านี้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การจัดส่งเหล่านี้จะถูกกำหนดให้จัดส่งในวันถัดไปเมื่อติดต่อกับสมาชิกดูพื้นที่ครอบคลุมบริการจัดส่งอาจมีเงื่อนไขในท้องถิ่นสำหรับบริการจัดส่งดูสภาพท้องถิ่นที่นี่.

Click and Go การจัดส่งแบบมาตรฐานและแบบด่วนการซื้อรวมทั้งการซื้อที่จับต้องได้ที่สโมสรจะถูกจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงเป็นเวลาไม่ จำกัด เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มากเท่าที่เป็นไปได้ PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและปรับปรุงรายการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้อจำกัดนี้ตามดุลยพินิจเชิงปริมาณ และจะระบุการอัปเดตใด ๆ ในเรื่องนี้แก่สมาชิกทั้งในคลับและเว็บไซต์ โดยเป็นแหล่งหลักและล่าสุดล่าสุดสำหรับจุดสิ้นสุดดังกล่าว

เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบบัตรเครดิตสำหรับการซื้อของออนไลน์

เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อในระบบของเรา ทีมป้องกันการฉ้อโกงของเราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและวิธีการชำระเงินของคุณ เอกสารที่ต้องใช้ทางอีเมลของแผนกคือ shopping.info@pricesmart.com อาจรวมถึงภาพเอกสารระบุตัวตนและภาพบัตรเครดิตที่แสดงเฉพาะ 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้ายเท่านั้น PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหากคุณไม่ตอบกลับคำขอเหล่านี้

3. ลิขสิทธิ์
เนื้อหา การจัดระเบียบ กราฟิก การออกแบบ การรวบรวม การแปลด้วยแม่เหล็ก การแปลงดิจิทัล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญา) การคัดลอก แจกจ่ายซ้ำ ใช้หรือตีพิมพ์โดยคุณในเรื่องดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อ 6 ด้านล่าง เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด คุณไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหา เอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ดูผ่านไซต์ การโพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ใดๆ ในข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว เนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

4. เครื่องหมายการค้า
PRICESMART, PRICESMART MEMBERSHIP SHOPPING, pricesmart.com, MEMBER'S SELECTION, CLUB SELECT (และเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมดที่ PriceSmart เป็นเจ้าของ) และการออกแบบและ/หรือโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PriceSmart และห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือ ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PriceSmart นอกจากนี้ ส่วนหัวของหน้า กราฟิกแบบกำหนดเอง ไอคอนปุ่ม และสคริปต์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือรูปแบบทางการค้าของ PriceSmart และห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PriceSmart . เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัทหรือโลโก้อื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

5. การใช้ในสหรัฐอเมริกา; การปฏิบัติตามกฎหมาย
เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา กฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณอาจเข้มงวดมากหรือน้อย หากคุณเข้าถึงไซต์นี้จากนอกสหรัฐอเมริกา คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเองและต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎหมาย และข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ไซต์และเนื้อหาและเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ด้านล่าง

6. ใบอนุญาตแบบจำกัด; การใช้งานที่ได้รับอนุญาต
คุณได้รับใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และเพิกถอนได้ (a) ในการเข้าถึงและใช้ไซต์อย่างเคร่งครัดตามข้อตกลงนี้ (b) เพื่อใช้ไซต์เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์; และ (c) เพื่อพิมพ์ข้อมูลแยกจากไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และโดยที่คุณรักษาลิขสิทธิ์และนโยบายอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้ ไม่อนุญาตให้คุณใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์หรือเนื้อหาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเนื้อหาของไซต์นี้ในการฟ้องร้องหรืออนุญาโตตุลาการใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือใบอนุญาตใดๆ โดยปริยาย กฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ ในหรือภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ของ PriceSmart หรือบุคคลที่สามใดๆ คุณไม่สามารถใช้เมตาแท็กหรือ "ข้อความที่ซ่อนอยู่" อื่นใดโดยใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า หรือชื่อผลิตภัณฑ์ของ PriceSmart โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา

เราอาจยุติใบอนุญาตนี้และการใช้งานหรือการเข้าถึงไซต์ของคุณหากคุณสร้างหรืออนุญาตการใช้งานไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำดังกล่าวของคุณอาจละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนทั้งหมดตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย

ไซต์นี้ได้รับการออกแบบและมีไว้สำหรับการใช้งานโดยผู้ใหญ่ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถใช้ไซต์นี้ได้โดยต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย คุณต้องติดตามและกำกับดูแลการใช้ไซต์นี้ของเด็ก ผู้เยาว์ และคนอื่นๆ ภายใต้การดูแลของคุณ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการใช้งานไซต์นี้

7. ข้อจำกัดและข้อห้ามเพิ่มเติมในการใช้งาน
ใบอนุญาตของคุณสำหรับการเข้าถึงและใช้งานไซต์ และข้อมูล วัสดุหรือเอกสารใด ๆ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาและวัสดุ") ในนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเพิ่มเติมและข้อห้ามในการใช้งานดังต่อไปนี้: คุณไม่สามารถ (ก) คัดลอก พิมพ์ (ยกเว้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดโดยชัดแจ้งที่อนุญาตโดยมาตรา 6 ข้างต้น) พิมพ์ซ้ำ แสดง แจกจ่าย ส่ง ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม หรือทำให้พร้อมใช้งานในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือบางส่วนของไซต์หรือเนื้อหาและเนื้อหาใด ๆ ดึงมาจากมัน (b) ใช้ไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากไซต์เพื่อพัฒนา เป็นส่วนประกอบของข้อมูล ระบบจัดเก็บและค้นคืน ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล หรือทรัพยากรที่คล้ายคลึงกัน (ในสื่อใด ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่พัฒนาหลังจากนี้) นั่นคือ เสนอเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ใดๆ รวมถึงผ่านการขาย ใบอนุญาต การเช่า การเช่า การสมัครสมาชิก หรือกลไกการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์อื่นๆ (c) สร้างการรวบรวมหรือผลงานลอกเลียนแบบของเนื้อหาและเนื้อหาใดๆ จากไซต์; (ง) ใช้เนื้อหาและเนื้อหาใดๆ จากไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราหรือบุคคลที่สาม (จ) ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือข้อกำหนดการใช้งานที่มีอยู่ในเว็บไซต์; (ฉ) ทำให้ส่วนใดๆ ของไซต์พร้อมใช้งานผ่านระบบไทม์แชริ่ง สำนักบริการ อินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่พัฒนาขึ้นในอนาคต; (g) ลบ แยกส่วน แยกส่วน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ไซต์ใดๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบหรือค้นหาเครือข่ายเพื่อกำหนดสถาปัตยกรรมของไซต์ (h) ใช้กระบวนการอัตโนมัติหรือด้วยตนเองเพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลจากไซต์; (i) ใช้ไซต์เพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลหรือส่ง (1) อีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์; (2) อีเมลที่ใช้ส่วนหัว ชื่อโดเมนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่ หรือวิธีอื่นๆ ในการระบุที่อยู่หลอกลวง และ (3) การโทรศัพท์หรือการส่งโทรสารที่ไม่พึงประสงค์; (ญ) ใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่ควบคุมอีเมล การส่งโทรสาร หรือการเชิญชวนทางโทรศัพท์ และ (k) ส่งออกหรือส่งออกซ้ำไซต์หรือส่วนใดๆ ของไซต์ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่บนหรือผ่านไซต์ โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่บังคับใช้

8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
คุณอาจให้ลิงก์ไปยังไซต์โดยมีเงื่อนไขว่า (ก) คุณจะไม่ลบหรือปิดบังโดยการใส่กรอบหรืออย่างอื่น โฆษณา ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือประกาศอื่น ๆ (รวมถึงข้อตกลงนี้) บนไซต์ (ข) ไซต์ของคุณไม่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือลามกอนาจาร และ (c) คุณยุติการให้ลิงก์ไปยังไซต์ทันทีที่เราร้องขอ

9. ผู้ลงโฆษณา
เว็บไซต์อาจมีโฆษณาและการสนับสนุน ผู้โฆษณาและผู้สนับสนุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ส่งเพื่อรวมไว้ในไซต์นั้นถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่รับผิดชอบต่อความผิดกฎหมายหรือข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือปัญหาใดๆ ในเนื้อหาของผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุน

10. การลงทะเบียน/การซื้อ
บางส่วนของหรือข้อเสนอจากไซต์อาจกำหนดให้คุณต้องลงทะเบียน หากมีการร้องขอการลงทะเบียน คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการลงทะเบียนและ/หรือการซื้อที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่เรา การลงทะเบียนของคุณต้องทำโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง การลงทะเบียนแต่ละครั้งมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้ (ก) บุคคลอื่นใดใช้ส่วนที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณ; หรือ (b) การเข้าถึงผ่านชื่อเดียวที่มีให้สำหรับผู้ใช้หลายคนในเครือข่าย คุณต้องรับผิดชอบในการป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

11. รหัสผ่านและความปลอดภัย
หากคุณใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณหรือกับ รหัสผ่านของคุณ. ในกรณีที่ความลับของบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณถูกละเมิดไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณจะแจ้งให้ PriceSmart ทราบทันที PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ และทั้งหมดตามที่เห็นสมควรหรือสมเหตุสมผล เพื่อรับประกันความปลอดภัยของไซต์และบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยกเลิกบัญชีของคุณ เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ หรือร้องขอข้อมูลเพื่ออนุญาตการทำธุรกรรมในบัญชีของคุณ โดยไม่คำนึงถึงข้างต้น PriceSmart อาจอาศัยอำนาจของใครก็ตามที่เข้าถึงบัญชีของคุณหรือใช้รหัสผ่านของคุณ และไม่ว่าในกรณีใด PriceSmart จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความรับผิดหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นจาก (i) การกระทำหรือการเพิกเฉยใดๆ ของ PriceSmart ภายใต้ข้อกำหนดนี้ (ii) การประนีประนอมความลับของบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ และ (iii) การเข้าถึงบัญชีของคุณหรือการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. ข้อผิดพลาด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลง
เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่มีอยู่ในหรือผ่านไซต์จะถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา หรือเชื่อถือได้ เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ การทำงาน หรือเนื้อหาของไซต์เมื่อใดก็ได้ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือลบเอกสาร ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

13. เนื้อหาของบุคคลที่สาม
เนื้อหาของบุคคลที่สามอาจปรากฏบนไซต์หรืออาจเข้าถึงได้ผ่านลิงก์จากไซต์ เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย การหมิ่นประมาท การละเว้น ความเท็จ ความลามกอนาจาร ภาพอนาจาร หรือความหยาบคายในข้อความ ความคิดเห็น การเป็นตัวแทนหรือเนื้อหารูปแบบอื่นใดบนหรือเข้าถึงได้ผ่านทางไซต์ คุณเข้าใจว่าข้อมูลและความคิดเห็นในเนื้อหาของบุคคลที่สามเป็นเพียงความคิดของผู้เขียน และไม่ได้รับการรับรองโดยหรือไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความเชื่อของเรา เนื้อหาที่อยู่ในเนื้อหาไม่สามารถทำซ้ำหรือแจกจ่ายซ้ำได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราและผู้ถือลิขสิทธิ์

14. กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดข้อตกลงนี้ และดำเนินการใด ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ผู้ควบคุมดูแล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นหรือเหมาะสม ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของคุณ ที่อยู่อีเมล ประวัติการใช้งาน เนื้อหาที่โพสต์ ที่อยู่ IP และข้อมูลการจราจร

15. การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และระงับเราและคู่ค้า ตัวแทน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้สืบทอด ผู้มอบหมาย ผู้จัดหาข้อมูลและเอกสารบุคคลที่สาม ผู้โฆษณา ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “ ภาคีในเครือ”) ปราศจากความรับผิด การสูญเสีย การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงนี้หรือการใช้ไซต์ของคุณ

16. ไม่สามารถถ่ายโอนได้
สิทธิ์ของคุณในการใช้ไซต์นี้ไม่สามารถถ่ายโอนหรือโอนสิทธิ์ได้ รหัสผ่านหรือสิทธิ์ใดๆ ที่มอบให้คุณเพื่อรับข้อมูลหรือเอกสารนั้นไม่สามารถโอนหรือโอนสิทธิ์ได้

17. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูล เนื้อหา และเอกสารจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้จัดให้ “ตามที่เป็น” “ตามที่มี” พร้อม “ข้อบกพร่องทั้งหมด” และการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย จะถูกปฏิเสธ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธความรับผิดใดๆ การรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการซื้อขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) ข้อมูลและบริการอาจมีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด ปัญหา หรือข้อจำกัดอื่นๆ เราและบริษัทในเครือของเราไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลหรือบริการใดๆ ของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้ในมาตรา 18(b) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่ถือเป็นข้อจำกัด เราและบริษัทในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญหรือผลที่ตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลกำไร การฟ้องร้อง หรืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน) ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาจาก การละเมิดสัญญา การละเมิดการรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรืออื่นๆ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว การปฏิเสธและการจำกัดความเสียหายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการต่อรองระหว่างเราและคุณ ไซต์นี้และผลิตภัณฑ์ บริการ เอกสารและข้อมูลที่นำเสนอจะไม่ได้รับการจัดหาโดยไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจากเราผ่านทางเว็บไซต์หรืออื่นๆ ที่จะสร้างการรับประกัน การรับรอง หรือการรับประกันใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

ความรับผิดชอบหรือความรับผิดทั้งหมดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากไวรัสที่อยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบบฟอร์มหรือเอกสารนั้นถูกปฏิเสธ

18. ข้อจำกัดความรับผิด
(a) เราและภาคีในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ การเรียกร้อง ความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งจาก (1) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นจากไซต์หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับที่นั่น จาก (2) ความไม่พร้อมใช้งานหรือการหยุดชะงักของไซต์หรือคุณสมบัติใดๆ ของไซต์นั้น (3) การใช้งานไซต์ของคุณ (4) เนื้อหาที่มีอยู่ในไซต์ หรือ (5) ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการทำงานที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ปาร์ตี้ที่ครอบคลุม

(b)(1) ความรับผิดโดยรวมของเราและฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือผลิตภัณฑ์ ข้อมูล เอกสาร และบริการที่มีให้ในที่นี้หรือในที่นี้จะไม่เกิน $100 และจำนวนนั้น จะใช้แทนการเยียวยาอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณอาจมีต่อเราและฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเรา

19. การใช้ข้อมูล
เราขอสงวนสิทธิ์และคุณอนุญาตให้เราใช้งานและมอบหมายข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานไซต์โดยคุณและข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ในลักษณะใด ๆ ที่สอดคล้องกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา ข้อสังเกต คำแนะนำ ความคิด กราฟิก หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณสื่อสารถึงเราในรูปแบบของอีเมลหรือการส่งไปยัง PriceSmart (เรียกรวมกันว่า "การส่ง") จะเป็นทรัพย์สินของเราตลอดไป เราจะไม่ต้องปฏิบัติต่อข้อมูลที่ส่งมาเป็นความลับ และจะไม่รับผิดชอบต่อแนวคิดใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวคิดในการโฆษณา) และจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากความคล้ายคลึงกันที่อาจปรากฏในอนาคตของเรา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการดำเนินงาน โดยไม่มีข้อจำกัด เราจะมีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในสิทธิ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันและอนาคตในการส่งข้อมูลทุกประเภทและทุกธรรมชาติ เราจะมีสิทธิ์ใช้เนื้อหาที่ส่งเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออื่นใด โดยไม่มีค่าตอบแทนแก่คุณหรือบุคคลอื่นใดที่ส่งเนื้อหาที่ส่ง คุณรับทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดก็ตามที่คุณส่งมา และคุณไม่ใช่เรา มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับข้อความ รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความคิดริเริ่ม และลิขสิทธิ์

20. ความยินยอมในการสื่อสารทางอีเมล
เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์นี้หรือส่งอีเมลถึงเรา คุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์และตกลงให้เราสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์นี้

21. บริการของบุคคลที่สาม
เราอาจอนุญาตให้เข้าถึงหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามบางราย (“ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม”) ซึ่งคุณสามารถซื้อสินค้าหรือบริการบางอย่างได้ คุณเข้าใจว่าเราไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการบุคคลที่สามมีหน้าที่รับผิดชอบในทุกด้านของการประมวลผลคำสั่งซื้อ การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การเรียกเก็บเงิน และการบริการลูกค้าของสินค้าและบริการของบุคคลที่สาม เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณตกลงว่าการใช้หรือการซื้อจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีการรับประกันใดๆ จากเรา ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรืออื่นๆ รวมถึงการรับประกันของชื่อ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ ความสามารถในการซื้อขาย หรือการไม่ละเมิด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์การค้าหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา

กฎ นโยบายทั้งหมด (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) และขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะมีผลบังคับใช้กับคุณในขณะที่อยู่ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ทั้ง PriceSmart และผู้ให้บริการบุคคลที่สามไม่มีอำนาจในการเป็นตัวแทนหรือข้อผูกพันใด ๆ ในนามของอีกฝ่าย

22. นโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

นโยบายและข้อกำหนดเพิ่มเติมใช้กับการใช้ส่วนเฉพาะของไซต์นี้และการซื้อสินค้าหรือบริการบางอย่าง และรวมอยู่ในส่วนบริการลูกค้า โปรดดูและทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมทั้งหมดภายใต้ฝ่ายบริการลูกค้า

23. การชำระเงิน
คุณรับรองและรับประกันว่า หากคุณกำลังซื้อบางอย่างจากเราว่า (i) ข้อมูลเครดิตใด ๆ ที่คุณให้นั้นเป็นความจริงและครบถ้วน (ii) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากคุณจะได้รับการดูแลจากบริษัทบัตรเครดิตของคุณ และ (iii) คุณจะชำระเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากคุณในราคาที่โพสต์ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง

24. ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
เว็บไซต์นี้และเอกสารใด ๆ ที่ออกโดยเราและมีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โอกาส กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน แผนงานและวัตถุประสงค์ ตลอดจนรายได้และกำไรในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ ความเพียงพอของเงินสดในอนาคต กระแสและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความที่มีคำว่า "คาดหวัง" "เชื่อ" "จะ" "อาจ" "ควร" "โครงการ" "ประมาณการ" "กำหนดเวลา" และ เช่นเดียวกับการแสดงออกและเชิงลบของมัน ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก รวมถึงความเสี่ยงต่อไปนี้: บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวนมากในปีงบการเงิน 2546 2547 และ 2548 และอาจขาดทุนต่อไปในอนาคต ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทขึ้นอยู่กับการดำเนินงานระหว่างประเทศซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่างๆ ความล้มเหลวใด ๆ ของบริษัทในการจัดการการดำเนินงานที่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัท แม้ว่าบริษัทได้ดำเนินการและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างมีนัยสำคัญ แต่อาจมีจุดอ่อนที่สำคัญหรือข้อบกพร่องที่สำคัญที่บริษัทยังไม่ได้ระบุ บริษัทเผชิญกับการแข่งขันที่สำคัญ บริษัทประสบปัญหาในการขนส่งและความเสี่ยงโดยธรรมชาติในการนำเข้าสินค้าไปยังกลุ่มคลังสินค้า บริษัทต้องเผชิญกับสภาพอากาศและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ การลดลงของเศรษฐกิจในประเทศที่บริษัทดำเนินการกลุ่มคลังสินค้าจะส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่กี่รายมีอำนาจควบคุมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมของบริษัทบางรายการเป็นไปได้ยากโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกเขา และอาจทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการควบคุมได้ การสูญเสียบุคลากรหลักอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัท บริษัทอยู่ภายใต้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงจากการเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ การพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่มีอายุยืนยาวหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทมีการด้อยค่าอาจส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต และบริษัทต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรา 404 ของกฎหมาย Sarbanes-Oxley ปี 2002 เช่นเดียวกับความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในรายงาน SEC ของบริษัท รวมถึงแบบฟอร์ม 10-Q ล่าสุดของบริษัทที่ยื่นตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 เราไม่มีข้อผูกมัดและปฏิเสธหน้าที่ใด ๆ อย่างชัดแจ้งในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่นำเสนอนี้ หรือเพื่อสะท้อนถึงการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

25. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม หรือตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์โดยเรา การรวมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ บนเว็บไซต์ของเราไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติหรือการรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยเรา หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากไซต์ของเราและเข้าถึงไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

26. ข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์.
เว็บไซต์มีข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรา เราปฏิเสธหน้าที่หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในการอัปเดตข้อมูลนี้หรือข่าวประชาสัมพันธ์ใด ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอื่นนอกเหนือจากของเราที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์หรืออื่นๆ ไม่ควรยึดถือตามที่เราให้หรือรับรอง

27. กฎหมายที่ใช้บังคับ สถานที่ และข้อจำกัดของการกระทำ
ข้อตกลงนี้จะถือว่าได้รับการปฏิบัติและดำเนินการตามเขตอำนาจศาลที่สมาชิกใช้งานอยู่และจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายท้องถิ่นดังกล่าว (โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย) ภาษาในข้อตกลงนี้จะถูกตีความตามความหมายโดยชอบธรรมและไม่เคร่งครัดสำหรับหรือต่อต้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กฎการก่อสร้างใด ๆ ที่มีผลให้เกิดความคลุมเครือที่จะแก้ไขกับฝ่ายร่างจะไม่นำไปใช้ในการตีความข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้และข้อตกลงรวมทั้งหมดและข้อมูลของคุณอาจได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติจากเราตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวให้กับบุคคลที่สามในกรณีของการได้มา การขาย หรือการควบรวมกิจการ หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ข้อกำหนดนั้นจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาต และข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้แทนที่ในขอบเขตที่เป็นไปได้ด้วยข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่ถูกต้อง และไม่สามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อกำหนดที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย เป็นไปได้. ในกรณีที่สิ่งใดก็ตามในหรือที่เกี่ยวข้องกับไซต์ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้จะมีผลเหนือกว่า ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดดังกล่าวหรือสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว การสละสิทธิ์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายโดยเราสำหรับการละเมิดหรือการผิดนัดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้จะถือเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่องของการละเมิดหรือการผิดนัดดังกล่าว หรือถือเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดหรือการผิดนัดใดๆ

สิทธิ์ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับต่อการยุติข้อตกลงนี้ ชื่อ หัวเรื่อง และคำบรรยายของข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบต่อการสร้างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

28. การเลิกจ้าง
โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการยุติใบอนุญาตของคุณในการใช้ไซต์นี้ และปิดกั้นหรือป้องกันการเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้ในอนาคต หากคุณละเมิดไซต์เหล่านี้ ข้อกำหนด ข้อกำหนดของไซต์เหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้

29. ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในที่นี้จะ: (i) ถือว่าเป็น "ลายลักษณ์อักษร" หรือ "เป็นลายลักษณ์อักษร" เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย สัญญา และกฎหมายอื่น ๆ สำหรับ การเขียน: (ii) บังคับใช้ได้ตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามกับฝ่ายที่อยู่ภายใต้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์; และ (iii) ถือว่าเป็น "ต้นฉบับ" เมื่อพิมพ์จากบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างและเก็บรักษาไว้ตามปกติของธุรกิจ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี การอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ย หรือการบริหารกระบวนการพิจารณาใดๆ หากมีการกำหนดไว้และคงไว้ในลักษณะธุรกิจปกติ จะยอมรับได้ในระดับเดียวกับบันทึกทางธุรกิจในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่มีการจัดทำและเก็บรักษาในทำนองเดียวกัน

(Video) คาวบอย - ผลการค้นหา [Lyric Video]

30. ติดต่อเรา
หากคุณประสบปัญหาในการใช้ไซต์ โปรดติดต่อเรา:

1. เยี่ยมชมแผนกบริการสมาชิกของเราในสถานที่ตั้งของคลับคลังสินค้าของเรา
2. ติดต่อเราได้ที่https://www.pricesmart.com/site/tt/th/contact-us
3. เขียนถึงเราที่:

ไพรซ์สมาร์ท คลับส์ (ทีที) บจก.
Endeavour และถนน Narsaloo Ramaya
Chaguanas, Trinidad, W.I.

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคำชี้แจงการประมวลผลข้อมูล

(กลับไปที่ดัชนี)

นโยบาย:

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูล ("นโยบาย") นี้อธิบายวิธีที่กลุ่ม PriceSmart ("เรา" หรือ "PriceSmart") รวบรวม ใช้ แบ่งปัน และปกป้องข้อมูลเมื่อคุณโต้ตอบกับเรา (ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิก ผู้ขาย ผู้รับเหมา พนักงาน หรือใครก็ตามในความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายกับ PriceSmart) ไม่ว่าคุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการซื้อที่คลับของเรา โดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา หรือโดยวิธีการอื่นใด ("บริการ") หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราที่: dataprivacy@pricesmart.com

วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิกของเราและเจ้าของข้อมูลอื่น ๆ (ที่กำหนดไว้ในส่วนที่สามของนโยบายนี้) ของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์เดียวในการให้บริการที่ดีขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้น ภารกิจองค์กรของเราตามวัตถุประสงค์และข้อจำกัดที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล เพื่อแจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หมุนเวียน ส่งและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ PriceSmart ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจอนุญาตที่ได้รับ โดยเจ้าของข้อมูลเพื่อพัฒนาการใช้งานหรือการรักษาดังกล่าว

PriceSmart อธิบายไว้ในนโยบายนี้ แนวทางปฏิบัติของบริษัทภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งบริษัทปฏิบัติตามสำหรับการใช้หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และระบุถึงสิทธิ์ที่เจ้าของข้อมูลครอบครอง ตลอดจนขั้นตอนภายในและภายนอกที่มีอยู่สำหรับ การใช้งานของพวกเขา ออกกำลังกายก่อน PriceSmart และอื่น ๆ

ขอบเขต: เนื้อหาและกรอบงาน

นโยบายนี้ใช้กับฐานข้อมูลทางกายภาพและ/หรือฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลของ PriceSmart ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ บนเว็บ และในคลับทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจศาลที่ปัจจุบันยังคงมีสถานะเชิงพาณิชย์อยู่

นโยบายจะมีผลผูกพันกับกระบวนการ ขั้นตอน และงานทั้งหมดที่ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้น สมาชิก พนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และที่ปรึกษาของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ถูกจับ

ใช้ หมุนเวียน ประมวลผล จัดเก็บ แปรรูป ส่งและถ่ายโอน โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางการค้าหรือกฎหมาย ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ PriceSmart

ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ PriceSmart เราจะไม่รวบรวมหรือเรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าพยายามลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ ตัวคุณเองให้กับเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะลบข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย คุณต้องติดตามและกำกับดูแลการใช้ไซต์นี้ของเด็ก ผู้เยาว์ และคนอื่นๆ ภายใต้การดูแลของคุณ คุณตกลงว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์ PriceSmart โดยผู้เยาว์

คุณให้และเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

· คุณให้ข้อมูลแก่เราหรือโต้ตอบกับเราหรือบริษัทในเครือของเรา

· ใช้หรือโต้ตอบกับบริการของเรา

· คุณได้รับการว่าจ้างจาก PriceSmart ภายใต้การจ้างงานหรือความสัมพันธ์อื่นใด

· คุณลงทะเบียนหรือต่ออายุสมาชิก PriceSmart ของคุณ

· คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คลับใดๆ ของเรา

· คุณลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้าบน PriceSmart.com, PriceSmart App, Click & Go, Business to Business (B2B) หรือแพลตฟอร์ม PriceSmart อื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับข่าวสารหรือการแจ้งเตือนจาก PriceSmart บนแพลตฟอร์มใดๆ

· คุณลงทะเบียนผ่านแคมเปญโฆษณาที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Instagram เป็นต้น

· คุณทำการสั่งซื้อบน PriceSmart.com, PriceSmart.com, PriceSmart App, Click & Go, Business to Business (B2B) หรือแพลตฟอร์ม PriceSmart อื่นๆ

· คุณเริ่มต้นหรือรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ PriceSmart ในฐานะผู้ขาย ผู้รับเหมา หรือซัพพลายเออร์

· คุณสื่อสารกับเราด้วยเหตุผลอื่นใดทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร เป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยตนเองที่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งของเรา

· คุณใช้เว็บไซต์ใด ๆ ของ PriceSmart เพื่อเข้าถึงหรือดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ บริการ ผลิตภัณฑ์ หน้านักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวการเงิน หรือการโต้ตอบอื่นใดกับเว็บไซต์ PriceSmart (เราอาจตรวจสอบการโต้ตอบบนเบราว์เซอร์ของคุณผ่านการใช้ "คุกกี้" ).

I. การพัฒนานโยบาย

1. PriceSmart รวมตัวเลือกในกิจกรรม ขั้นตอน และกลไกทั้งหมดของบริษัทเพื่อใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตน

2. การรวบรวมข้อมูลจะถูกจำกัดไว้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ขององค์กรของ PriceSmart เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

• ข้อมูลติดต่อและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกรวมไว้เมื่อคุณสื่อสารกับเราทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ;

• โปรไฟล์และข้อมูลการสมัครสมาชิก เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชื่อของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และการตั้งค่าการใช้งานและการสมัครสมาชิก ซึ่งอาจรวมถึงการลงทะเบียนสำหรับบริการหรือการสื่อสารบางอย่างจากเรา

• ข้อมูลการทำธุรกรรม รวมถึงข้อมูลการชำระเงินและประวัติการชำระเงิน หากคุณทำธุรกรรมผ่านบริการ

• ข้อมูลอุปกรณ์เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของเรา รวมถึงรุ่น หมายเลขซีเรียล ตำแหน่งอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลการดำเนินงาน

• ข้อมูลแบบสำรวจเพื่อตอบคำถามที่เราอาจส่งให้คุณผ่านบริการ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบรับและการวิจัย;

• เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณอาจให้ไว้สำหรับการโพสต์สาธารณะผ่านบริการ (เช่น ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ฯลฯ)

• กิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป

• ข้อมูลชีวประวัติเมื่อคุณสอบถามหรือสมัครงานกับเรา

ข้อมูลนี้บางส่วนอาจถูกรวบรวมโดยผู้ให้บริการในนามของเรา หากคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา แสดงว่าคุณยินยอมให้บุคคลนั้นให้ข้อมูลแก่เราและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้

PriceSmart จะให้ความเคารพต่อหลักการที่กำหนดโดยกฎระเบียบที่บังคับใช้ และจะรวมถึงกิจกรรมประจำวันในการจัดการข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

PriceSmart ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิของเจ้าของ

ครั้งที่สอง วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

PriceSmart ตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ในการรับประกันการปกป้องและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของตน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ สิทธิ์ และภาระผูกพันของ PriceSmart ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นกับ PriceSmart บริษัทที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่ PriceSmart ดำเนินการจะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอน และส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม PriceSmart ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้โดย PriceSmart เพื่อ:

ก) การลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ PriceSmart

b) การชำระภาระผูกพันตามสัญญา

ค) สร้างและจัดการความสัมพันธ์ทางการค้าก่อนทำสัญญาและตามสัญญา แรงงาน แพ่งและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาที่ PriceSmart รับผิดชอบ

d) การควบคุมและการป้องกันการฉ้อโกงและการฟอกเงิน การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรายการที่มีข้อจำกัด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

จ) จัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของพนักงานกับ PriceSmart รวมถึงการลงนามในสัญญาการจ้างงานตามความเหมาะสม

(Video) วิธีลบข้อมูลส่วนตัวออกจากผลการค้นหาใน Google

ฉ) ชำระภาระผูกพันทางสังคมและสัญญา

g) ดำเนินการตามสัญญาที่ลงนามกับ PriceSmart

ซ) ส่งข้อมูลไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานตุลาการตามคำขออย่างชัดแจ้งในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

i) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นเพื่อสร้างการควบคุมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางตรรกะหรือทางกายภาพของ PriceSmart

ญ) ถ่ายโอนและส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่ม PriceSmart (รวมถึงบริษัทแม่ PriceSmart Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา) และไปยังสโมสร โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดขึ้น ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

k) สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภาษี การตรวจสอบภายนอกและภายใน

ฏ) ส่งและรับข้อความเพื่อการตลาด การค้า การโฆษณา และ/หรือการเรียกร้อง การร้องเรียน ข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะ

m) ลงทะเบียนข้อมูลของพนักงาน (ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน)

n) ลงทะเบียนข้อมูลของสมาชิก (ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน) รวมถึงข้อมูลทางการเงินของพวกเขา

o) ลงทะเบียนข้อมูลของซัพพลายเออร์ (ใช้งานและไม่ใช้งาน) ในฐานข้อมูล PriceSmart

p) ประมวลผลคำสั่งซื้อและ/หรือธุรกรรมของสมาชิก

q) สร้างและ/หรือต่ออายุสมาชิกและวัตถุประสงค์อื่นใดที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของสัญญาหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างผู้ถือและ PriceSmart

r) สำหรับโปรแกรมการให้สิทธิ์และการจัดการบัตรเครดิตของ PriceSmart

s) เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตลาดในนามของเราหรือกับหน่วยงานอื่นที่เรามีข้อตกลงทางการตลาดร่วมกัน บริษัทแม่ บริษัทในเครือหรือบริษัทสาขาของ PriceSmart

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นต่อผู้ประมวลผลข้อมูล ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง ตลอดจนบุคคลและสำนักงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม PriceSmart อาจทำสัญญาช่วงกับบุคคลที่สามสำหรับการประมวลผลของฟังก์ชันหรือข้อมูลบางอย่าง

เมื่อเราทำสัญญาช่วงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการ เราแนะนำให้บุคคลที่สามดังกล่าวจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เราห้ามไม่ให้พวกเขา จากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง และเราป้องกันไม่ให้พวกเขาเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้อื่นผ่านเงื่อนไขการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในทำนองเดียวกัน PriceSmart อาจโอนหรือส่ง (ตามความเหมาะสม) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการจัดการ และบริการที่ดีกว่า ตามการอนุญาตที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูล PriceSmart ได้นำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้บริษัทเหล่านี้นำไปปฏิบัติในเขตอำนาจศาลของตนและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้กับพวกเขา มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลแม้จะคล้ายกับที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และโดยทั่วไปในนโยบายของ PriceSmart เกี่ยวกับ เรื่อง

วิธีที่เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ:

• ผู้ให้บริการ. เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการที่เราเชื่อว่าต้องการข้อมูลเพื่อดำเนินการด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ หรือหน้าที่ทางวิชาชีพอื่นๆ สำหรับเรา เช่น การเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงิน บริการด้านไอที การบำรุงรักษาและการโฮสต์บริการของเรา ผู้ประมวลผลการชำระเงิน การตลาด การบัญชี บริการสอบบัญชีและภาษีและบริการทางวิชาชีพอื่นๆ

• การวิเคราะห์. เราเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการวิเคราะห์ซึ่งรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีการติดตามบนเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยเราวัดการเข้าชมและปริมาณการใช้ข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของไซต์ได้

• การโฆษณา. เราเป็นพันธมิตรกับผู้สนับสนุนที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งช่วยเราส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบริการไปยังผู้อื่นที่อาจสนใจบริการ หรือผู้ที่ใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาตามความสนใจบนบริการ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้การติดตาม

เทคโนโลยีบน PriceSmart ของเราเพื่อรวบรวมหรือรับข้อมูลจากบริการและที่อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้บริการวัดผลและโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย บุคคลภายนอกอาจอนุญาตให้บริษัทอื่นๆ เข้าถึงข้อมูลของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำการตลาดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• สังคมออนไลน์. หากคุณโต้ตอบกับเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการโต้ตอบของคุณกับเรา หากคุณโต้ตอบกับสื่อโซเชียลบนบริการของเรา (เช่น โดยการคลิกปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook) ทั้งแพลตฟอร์มและคนรู้จักของคุณบนแพลตฟอร์มอาจเห็นกิจกรรมนั้น เพื่อควบคุมการแบ่งปันข้อมูลนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทในเครือ. เราแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ในครอบครัวบริษัทของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

• กิจกรรมของบริษัท เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนไปยังหน่วยงานอื่นหรือบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการข้อมูลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือในระหว่างการเจรจา การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายสินทรัพย์หรือสายธุรกิจใดๆ การเปลี่ยนแปลงการควบคุมความเป็นเจ้าของ หรือ การดำเนินการจัดหาเงิน เราไม่สามารถสัญญาได้ว่าฝ่ายที่ได้รับหรือนิติบุคคลที่ควบรวมกันจะมีแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเหมือนกันหรือปฏิบัติต่อข้อมูลของคุณในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

• ถูกกฎหมาย. เราอาจแบ่งปันข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้สนับสนุนบุคคลที่สามตามที่กฎหมายอนุญาต และไม่ได้รับความยินยอมจากคุณตามความจำเป็นเพื่อปกป้องลูกค้า พนักงาน หรือ คุณสมบัติ; ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายของเรา

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และการบริหารร่วมกันเพื่อปกป้องข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านบริการ แม้ว่าเราจะใช้มาตรการป้องกันเหล่านี้เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของเครือข่าย ระบบ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ และฐานข้อมูลที่เราดำเนินการหรือดำเนินการในนามของเรา

หากคุณใช้บริการของเรานอกสหรัฐอเมริกา คุณเข้าใจว่าเราอาจรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

สาม. สิทธิของเจ้าของ

คุณในฐานะเจ้าของมีสิทธิ์ที่จะ:

• ทราบ อัปเดต และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• ได้รับการแจ้งเมื่อมีการร้องขอถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ

• ส่งเรื่องร้องเรียนการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ

• เพิกถอนการอนุญาตและ/หรือขอให้ลบข้อมูล

• เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับการประมวลผลได้ฟรี

IV. ข้อมูลเพิ่มเติมที่รวบรวมทางออนไลน์และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางการเงิน:

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้เราทราบว่าคุณเป็นสมาชิก

และให้บริการที่ดีกว่าแก่คุณ เช่น โดยไม่จำกัด: ที่อยู่เครือข่ายของคุณ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณ เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ เว็บไซต์ไซต์ที่คุณเชื่อมโยงมายังเพจของเรา กิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม และซื้อ.

เรารวบรวม ประมวลผล และเก็บข้อมูลการชำระเงินบางอย่างไว้เป็นความลับและมีความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้โดยบริษัทบัตรเครดิต เช่น Visa, MasterCard และ American Express

เราไม่เก็บหมายเลขบัตรเครดิตแบบเต็ม รหัสพินของบัตรเดบิต หรือรหัสรักษาความปลอดภัยของบัตรเครดิต และเมื่อใดก็ตามที่เราเก็บตัวเลขสุดท้ายของบัตรเครดิต เราจะใช้การควบคุมการเข้าถึงและการเข้ารหัสที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องข้อมูล หากคุณใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินแก่เรา เว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส Secure Sockets Layer (SSL) และ Transport Layer Security (TLS)

การใช้ “คุกกี้”:

"คุกกี้" คือตัวระบุที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขที่เราถ่ายโอนด้วยการอนุญาตของคุณไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อระบุเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุณมีตัวเลือกมากมายเกี่ยวกับคุกกี้ การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณทำให้คุณมีตัวเลือกในการยอมรับคุกกี้ทั้งหมด รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตั้งค่า หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด เบราว์เซอร์ของคุณจะเตือนคุณว่าคุณจะไม่สามารถใช้บริการ PriceSmart บางอย่างได้ เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

Google Analytics:

PriceSmart ใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ Google Analytics ไม่ได้สร้างโปรไฟล์ส่วนบุคคลของผู้เข้าชมและรวบรวมเฉพาะข้อมูลโดยรวมเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics โปรดคลิก: https://www.google.com/analytics/

V. ระยะเวลาความถูกต้องของฐานข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลข้อมูลและ PRICESMART

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามการอนุญาตที่ได้รับ และในขณะที่วัตถุประสงค์สำหรับการรักษายังคงมีผลบังคับใช้ หากความจำเป็นในการใช้หรือประมวลผลข้อมูลของคุณยุติลง ข้อมูลนั้นอาจถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเรา เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาที่มีอยู่

นโยบายนี้และการปรับปรุงที่ตามมาจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับอนุมัติและเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ PriceSmart และวิธีการสื่อสารอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยนโยบายนี้

(Video) ปรับการแสดงผลการค้นหาด้วย Yoast SEO, Facebook Sharing Debugger และ Google Search Console

การทบทวนการใช้นโยบายนี้อย่างถูกต้องเป็นระยะอาจทำร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป การจัดการมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายไอที ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบภายใน ผู้ดำเนินการข้อมูล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูล ได้กำหนดไว้.

นโยบายฉบับที่ได้รับอนุมัติจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของ PriceSmart เป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้ทำงานร่วมกันของ PriceSmart ที่จะต้องรับทราบนโยบายนี้และดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด การนำไปใช้ และการบำรุงรักษา

ทีมทรัพยากรบุคคลต้องแน่ใจว่ามีการเปิดเผยนโยบายนี้พร้อมกับพนักงานใหม่แต่ละคน พื้นที่ทางกฎหมายจะทำการปรับเปลี่ยนสัญญาและกฎหมายที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ในสัญญา ข้อตกลง และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ขององค์กรของ PriceSmart มีการลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับและรวมถึงส่วนต่าง ๆ สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจได้รับการปฏิบัติ ในแต่ละกรณี

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา เราจะโพสต์เวอร์ชันที่อัปเดตบนของเรา

บริการและอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเมื่อมีการอัปเดตครั้งล่าสุด การที่คุณใช้บริการของเราต่อไปหลังจากนั้น

การอัปเดตจะถือว่าคุณ: (i) รับทราบการอัปเดตดังกล่าว; และ (ii) ข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง

ประกาศเฉพาะเขตอำนาจศาล

เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจให้สิทธิ์เพิ่มเติมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสิทธิ์ร้องขอให้: (i) เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณให้คุณ; (ii) แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นบางประการ) หรือ (iii) ไม่เปิดเผยหรือขายข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สาม (ไม่รวมผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม)

วี.ไอ. คำร้อง การสอบถาม หรือการเรียกร้อง

หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ ยื่นคำร้อง สอบถามหรือเรียกร้อง หรือแจ้งข้อกังวลใดๆ คุณสามารถติดต่อ PriceSmart ทางอีเมล dataprivacy@pricesmart.com

แก้ไข: 10 พฤษภาคม 2023

นโยบายการคืนสินค้าและการรับประกัน

(กลับไปที่ดัชนี)

นโยบายการคืนสินค้าในสามสิบ (30) วัน - สินค้าที่ไม่มีข้อบกพร่องหรือไม่เสียหาย:ไม่รับคืนเครื่องประดับและนาฬิกา สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ PriceSmart จะออกการคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน (พร้อมใบแจ้งหนี้เดิมของคุณ) ภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทินนับจากวันที่จัดส่ง ในกรณีของการซื้อผ่านpricesmart.com PriceSmart จะออกเงินคืนเฉพาะวิธีการชำระเงินที่ใช้สำหรับการซื้อออนไลน์เท่านั้น ภายในเวลาประมาณ 5 วันทำการ สมาชิกต้องส่งหมายเลขคำสั่งซื้อของรายการส่งคืนเพื่อสร้างเงินคืน ในทุกกรณี สินค้าจะต้องอยู่ครบสมบูรณ์ (รวมถึงคู่มือหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ) ยังไม่ได้ใช้งานและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดพร้อมซีลจากโรงงาน สินค้าที่เสียหายหรือเปลี่ยนแปลงโดยสมาชิกและสินค้าที่เน่าเสียง่ายไม่สามารถส่งคืนได้ สมาชิกจะต้องส่งต้นฉบับใบแจ้งหนี้การซื้อ PriceSmart หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ ในกรณีของการซื้อจากpricesmart.com ในเวลาที่ขอคืนเงิน

สินค้าชำรุดและเสียหาย: สินค้าที่ใช้งานไม่ได้ในครั้งแรกอาจถูกส่งคืนที่ PriceSmart เพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวนภายในสามสิบ (30*) วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า สิ่งของที่เปลี่ยนแปลงหรือเสียหายจากการใช้งานผิดประเภทโดยสมาชิก อุบัติเหตุ อัคคีภัย น้ำท่วม ภัยธรรมชาติขณะอยู่ในความครอบครองของสมาชิก หรือใช้งานไม่ได้เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าหรือวงจรที่ไม่ได้ออกแบบไว้ หรือเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าไม่ได้ ส่งคืนและไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน สมาชิกจะต้องส่งใบแจ้งหนี้การซื้อ PriceSmart ต้นฉบับหรือหมายเลขคำสั่งซื้อ ในกรณีของการซื้อจากpricesmart.com ในเวลาที่ขอคืนเงิน


การรับประกันและการซ่อมแซม: สินค้าที่ล้มเหลวหลังจากสามสิบ (30*) วันหลังจากการซื้อและที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิตจะได้รับการซ่อมแซมหรือคืนเงินตามดุลยพินิจของ PriceSmart แต่เพียงผู้เดียว สมาชิกต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับต่อ PriceSmart เมื่อขอคืนเงินหรือซ่อมแซม สิ่งของที่เปลี่ยนแปลงหรือเสียหายจากการใช้งานในทางที่ผิดของสมาชิก อุบัติเหตุ อัคคีภัย น้ำท่วม ภัยธรรมชาติในขณะที่อยู่ในความครอบครองของสมาชิก หรือที่ล้มเหลวเนื่องจากใช้งานในแรงดันไฟฟ้าหรือวงจรที่ไม่ได้ออกแบบไว้ หรือเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ไม่สามารถ ส่งคืนและไม่ครอบคลุมโดยการรับประกัน บางแบรนด์ที่ PriceSmart จำหน่ายมีคลับบริการและเวิร์กช็อปในประเทศสมาชิก ในกรณีนี้ ศูนย์บริการ/ศูนย์บริการจะครอบคลุมการรับประกันโดยตรง สมาชิกต้องนำสินค้าไปที่ศูนย์บริการโดยตรง โปรดศึกษาขั้นตอนการซ่อมเมื่อนำสิ่งของออกจากคลับ รายการใด ๆ ที่สมาชิกต้องการส่งคืนด้วยเหตุผลอื่น ๆ ควรนำไปที่สโมสรที่ใกล้ที่สุด PriceSmart ไม่มีบริการรับสินค้าคืน

นโยบายการเป็นสมาชิก

(กลับไปที่ดัชนี)

เรายินดีให้บริการคุณในฐานะสมาชิก PriceSmart! เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิพิเศษทั้งหมดที่คุณได้รับเมื่อคุณเข้าร่วมคลับของเรา โปรดอ่านเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของเราอย่างละเอียด เรายินดีที่จะตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีที่แผนกสมาชิกของ PriceSmart Clubs ใด ๆ ของเรา

I. เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

ก. สมาชิก PriceSmart Diamond และ PriceSmart Platinum มีให้สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามสภาพท้องที่ใช้บังคับ

ข. สมาชิก PriceSmart Business และ PriceSmart Business Platinum มีให้สำหรับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีอยู่จริงในประเทศที่ขอเป็นสมาชิก

ค. PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้สมัครใดๆ หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกของสมาชิกใดๆ การเป็นสมาชิกอยู่ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันทุกข้อ รวมถึงกฎที่ PriceSmart นำมาใช้ในแต่ละประเทศที่ PriceSmart ดำเนินการคลับช้อปปิ้ง

d. ตราบใดที่สมาชิกของคุณยังคงใช้งานได้กับ PriceSmart คุณมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้กับ PriceSmart ในฐานะองค์กร และคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาหรือการลงโทษที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้โดยรัฐบาล ของประเทศที่คุณเข้าถึงไซต์หรือใช้บริการของ PriceSmart

อี ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว การแก้ไขใดๆ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกแจ้งให้สมาชิก PriceSmart ที่ใช้งานอยู่ทราบโดยทันทีทางอีเมล ประกาศในคลับ หรือในเว็บไซต์ PriceSmart PriceSmart อาจปรับเปลี่ยนหรือระงับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย และ/หรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ

ฉ. การเป็นสมาชิก PriceSmart เป็นหลักฐานโดยบัตรจริงที่จะส่งมอบให้กับสมาชิกเมื่อได้รับสมาชิก หรือทางดิจิทัลผ่านแอปสำหรับสมาชิก PriceSmart

ครั้งที่สอง ค่าสมาชิก

ก. ค่าใช้จ่ายของสมาชิกระดับ Diamond จะถูกกำหนดตามสภาพท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ออกสมาชิกภาพ

ข. สมาชิกหลักจะเข้าสู่โปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติ ณ เวลาที่ซื้อหรือต่ออายุสมาชิก ซึ่งจำเป็นต้องลงทะเบียนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ถูกต้องซึ่งจะต้องใช้งานได้ในเวลาที่มีการประมวลผลการชำระเงินแต่ละครั้ง

สาม. สมาชิกเพิ่มเติม

ก. สมาชิกหลักอาจมอบอำนาจให้สมาชิกเพิ่มเติมซึ่งบรรลุนิติภาวะตามสภาพท้องที่ตามประเภทของการเป็นสมาชิกที่ถือโดยสมาชิกหลัก เพื่อซื้อสินค้าที่เชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิกเดียวกัน

ข. สมาชิกระดับไดมอนด์หรือสมาชิกระดับไดมอนด์แพลทินัมแต่ละคนจะมีสิทธิ์ในสมาชิกเพิ่มเติมหนึ่ง (1) คน สมาชิกหลักของแต่ละสมาชิกระดับไดมอนด์หรือสมาชิกไดมอนด์แพลทินัมสามารถเปลี่ยนสมาชิกเพิ่มเติมได้สูงสุดสอง (2) ครั้งต่อปี

ค. สมาชิกธุรกิจหรือสมาชิกแพลทินัมธุรกิจแต่ละรายจะมีสิทธิ์มีสมาชิกหลักหนึ่ง (1) คนซึ่งจะมีเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกในนามของบริษัท และสมาชิกเพิ่มเติมหนึ่ง (1) คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และสูงสุดสาม (3) สมาชิกเพิ่มเติมเพิ่มเติมโดยจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับแต่ละคน รวมเป็นสี่ (4) สมาชิกเพิ่มเติม สมาชิกหลักของแต่ละสมาชิกธุรกิจหรือสมาชิกแพลทินัมธุรกิจจะมีอำนาจในการอนุญาตการรวม การยกเว้น และการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกเพิ่มเติม (ไม่ว่าจะเพิ่มหรือยกเลิก) และต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการเป็นสมาชิก และอาจเปลี่ยนแปลงสมาชิกเพิ่มเติมและ ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก ใบรับรองการดำรงตำแหน่งพร้อมกับจดหมายลงนามและรับรองที่ออกโดยเจ้าของหรือตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทที่ซื้อสมาชิกธุรกิจหรือสมาชิกแพลทินัมธุรกิจจะต้องร้องขอเมื่อขอเปลี่ยนสมาชิกหลักของบัญชี

IV. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

ก. การเป็นสมาชิกทั้งหมดจะมีอายุหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่เข้าร่วมหรือ ณ วันที่ชำระเงินต่ออายุการเป็นสมาชิกแต่ละครั้ง แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นครั้งสุดท้าย (ยกเว้นการเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนภายใต้โปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติ) หากสมาชิกซื้อการเป็นสมาชิกที่เชื่อมโยงกับสโมสรที่กำลังก่อสร้าง ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกจะนับตามวันที่เปิดทำการของสโมสรดังกล่าว บัตรเพิ่มเติมทั้งหมดจะมีวันครบรอบเดียวกันกับบัญชีสมาชิกที่เกี่ยวข้อง

ข. PriceSmart จะแจ้งให้สมาชิกทราบวันครบรอบการเป็นสมาชิกครั้งต่อไปล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันที่ดังกล่าว หากไม่ชำระค่าต่ออายุสมาชิกในหรือก่อนวันครบรอบ สมาชิกภาพจะถูกระงับและไม่สามารถใช้ได้ การเป็นสมาชิกอาจเปิดใช้งานอีกครั้งได้ทุกเมื่อหลังจากระงับโดยชำระเงินรายปีที่เกี่ยวข้อง

ค. บัตรสมาชิกจะไม่ถูกแทนที่เมื่อชำระค่าต่ออายุ บัตรสมาชิกถูกต้องในการเข้าคลับ PriceSmart ที่เราดำเนินการ อย่างไรก็ตาม สำหรับการซื้อบนเว็บไซต์ PriceSmart.com การเป็นสมาชิกจะใช้ได้เฉพาะภายในประเทศที่ซื้อการเป็นสมาชิกเท่านั้น ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกเพื่อเข้าสู่คลับ PriceSmart และเมื่อชำระเงินค่าสินค้าใดๆ ไม่ว่าจะที่คลับหรือในเว็บไซต์ หลักฐานดังกล่าวจะต้อง: (i) บัตรสมาชิกจริง หรือ (ii) ในรูปแบบดิจิทัล บัตรที่สูญหายหรือถูกขโมยจะต้องรายงานทันทีไปยังแผนกสมาชิกของ PriceSmart club หรือผ่านแชทออนไลน์ในแต่ละประเทศ การเปลี่ยนบัตรแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สโมสรแจ้ง บัตรทั้งหมดเป็นของ PriceSmart และจะถูกส่งคืนตามคำร้องขอของ PriceSmart บัตรสมาชิกไม่สามารถถ่ายโอนได้

V. การชำระเงินอัตโนมัติ

ก. สมาชิกหลักจะมีตัวเลือกในการลงทะเบียนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเมื่อสร้างการลงทะเบียนดิจิทัล ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินต่ออายุสมาชิกอาจชำระโดยอัตโนมัติ โดยรวมวิธีการชำระเงิน (บัตร) ในการลงทะเบียนดิจิทัลเป็นที่เข้าใจว่าการเป็นสมาชิกอยู่ในโปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติและจะมีอายุหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่เข้าร่วมโปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติ . อย่างไรก็ตาม การชำระเงินอัตโนมัติอาจดำเนินการได้ตลอดเวลาภายในสิบห้า (15) วันก่อนวันครบรอบ (“ระยะเวลาต่ออายุ”)

ข. หากไม่สามารถชำระเงินค่าสมาชิกได้ภายในระยะเวลาต่ออายุ หรือหากสมาชิกไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ลงทะเบียนกับ PriceSmart การเป็นสมาชิกจะถูกระงับ

ค. ในกรณีที่สมาชิกหลักต้องการระงับโปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติ สมาชิกจะต้องยกเลิกการเชื่อมโยงหรือกำจัดวิธีการชำระเงิน (บัตร) ที่เกี่ยวข้องกับตนบัญชีมิฉะนั้น การเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการต่อไปโดยอัตโนมัติ

วี.ไอ. รับประกันความพึงพอใจ

ก. ในกรณีที่สมาชิกหลักไม่พอใจกับการเป็นสมาชิก พวกเขาอาจขอเงินคืนได้ เราจะคืนเงินค่าสมาชิกเมื่อสมาชิกหลักระบุว่าไม่พึงพอใจกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ PriceSmart จัดหาให้ การคืนเงินจะคิดเป็นสัดส่วนเพื่อให้สมาชิกหลักได้รับเท่ากับจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ภายใต้การเป็นสมาชิก

ข. หากสมาชิกยกเลิกการเป็นสมาชิกภายในหกสิบ (60) วันแรกตามปฏิทินที่มีผลบังคับใช้หรือต่ออายุ PriceSmart จะคืนเงินให้กับสมาชิกตามจำนวนเงินที่ชำระสำหรับสมาชิกใหม่หรือสำหรับการต่ออายุสมาชิกที่มีอยู่ แต่ละคนที่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกอาจได้รับสิทธิประโยชน์นี้เพียงครั้งเดียว การคืนเงินจะดำเนินการตามวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการชำระเงินค่าสมาชิกเดิม

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การชำระเงิน

ก. การชำระค่าสินค้าและบริการอาจเป็นเงินสด PriceCash/SmartCash หรือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ได้รับอนุญาตจาก PriceSmart ตามสภาพท้องที่. บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ใช้ต้องเป็นชื่อสมาชิก

ข. การชำระเงินด้วยเช็คจะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อแต่ละสโมสรอนุญาตเท่านั้น สมาชิกจะต้องรับผิดชอบตามจำนวนเช็คบวกค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หากมี สำหรับเช็คที่ส่งคืนเนื่องจากเงินไม่เพียงพอ

ค. สมาชิกที่ต้องการเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีเงินได้ต้องแจ้งแคชเชียร์ก่อนเริ่มธุรกรรมการชำระเงิน

VIII. นโยบายทั่วไป

ก. สมาชิกแต่ละคนสามารถเข้าร่วมไพรซ์สมาร์ทคลับกับบุคคลเพิ่มเติมได้สูงสุดสาม (3) คน อย่างไรก็ตาม เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถซื้อสินค้าได้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อสหายของพวกเขา เด็กต้องอยู่ในความดูแลตลอดเวลาโดยผู้ใหญ่ที่จะรับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขาตลอดเวลา

ข. กรุณาอย่าเปิดหรือรับประทานผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก่อนชำระเงิน สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อบทความใดๆ ที่เปิดหรือเสียหายโดยเพื่อน บุตรหลาน หรือตัวพวกเขาเอง

ค. PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกระเป๋า กระเป๋าถือ หรือเป้ที่อยู่ในความครอบครองของใครก็ตามเมื่อเข้าและ/หรือออกจากคลับ

ง. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้องสำหรับสินค้าที่ได้รับ เราจะขอดูใบเสร็จการซื้อของคุณเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะออกจากคลับของเราเสมอ

อี ห้ามสูบบุหรี่ในคลับของเรา ในทำนองเดียวกัน ไม่อนุญาตให้นำสัตว์หรืออาวุธเข้ามาในอาคารของเรา

ฉ. ไพรซ์สมาร์ทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากข้อบกพร่องในสิ่งของที่ผลิตโดยบริษัทอื่น

ช. PriceSmart จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดกับยานพาหนะภายในโรงงานของเรา (เนื่องจากบุคคลที่สามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ PriceSmart) การใช้พื้นที่จอดรถถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง

ทรงเครื่อง เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกไดมอนด์แพลทินัมและบิสซิเนสแพลทินัม

สมาชิกระดับไดมอนด์หรือธุรกิจอาจมีสิทธิ์สมัครเพื่ออัปเกรดเป็นสมาชิกระดับไดมอนด์แพลทินัมหรือแพลตตินัมสำหรับธุรกิจ

ก. การสะสมรางวัล

(Video) สอนตั้งค่า fanpage facebook ให้ติดอันดับผลการค้นหาใน google (seo fanpage facebook)

1. สมาชิกระดับ Platinum (Diamond หรือ Business) จะได้รับรางวัล 2% จากการซื้อส่วนใหญ่ (คำนวณจากมูลค่าการซื้อก่อนหักภาษี) โดยสมาชิกของบัญชีในประเทศที่ซื้อสมาชิกภาพ ณ วันที่ 1 มีนาคม ของแต่ละปีและจนถึงวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (“ระยะเวลาสะสม”) ยกเว้นสินค้าที่ไม่ได้รับการยกเว้นจากการรับรางวัลใด ๆ ตามมาตรานี้ (ก. รางวัลคงค้าง) หรือส่วนเงื่อนไขท้องถิ่นผ่านhttps://www.pricesmart.com(หมวดนโยบายและการคืนสินค้า, หมวดนโยบายสมาชิก, หมวดเงื่อนไขท้องถิ่น) ที่บังคับใช้ในประเทศที่ซื้อสมาชิกภาพ ไม่ว่าการซื้อเหล่านั้นจะชำระที่แคชเชียร์ที่ PriceSmart Club หรือผ่านเว็บไซต์ใด ๆ ที่จัดการโดย Pricesmart ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่ก็ตาม เว็บไซต์เข้าถึงได้ผ่านwww.pricesmart.com.

2. การซื้อใดๆ ที่ทำเกี่ยวกับยาสูบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: บุหรี่ ซิการ์ ไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ค; เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (เบียร์ สุรากลั่น สุรา ไวน์ สุราที่ไม่มีแอลกอฮอล์ / เบียร์); บัตรของขวัญ/บัตรของขวัญ การตั้งศูนย์ยางและการเติมลมยางไนโตรเจน บัตรผ่านรายวัน การบริจาคของสมาชิก ตู้กาแฟ หรือสินค้าที่ซื้อใน Food Service และ Offsite Food Service Area ภายในและภายนอกคลับจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใดๆ

3. ไม่ทำการซื้อสินค้าด้วย PriceCash / SmartCash หรือการซื้อด้วยรางวัลสมาชิกแพลทินัม 2% และในหมวดหมู่อื่น ๆ ที่กำหนดตามดุลยพินิจของ PriceSmart ซึ่งอาจแก้ไขโดย PriceSmart ได้ทุกเมื่อ การแก้ไขเหล่านี้จะเผยแพร่ในส่วนการสะสมรางวัลหรือในสภาพท้องที่ของประเทศที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และจะถือว่าสมาชิกได้รับแจ้งตามกฎหมายเมื่อมีการโพสต์สิ่งพิมพ์

4. จำนวนรางวัลสูงสุดจะแจ้งผ่านwww.ไพรซ์สมาร์ท.คอมในส่วนเงื่อนไขท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศที่ซื้อสมาชิกภาพ

5. ไม่สามารถใช้รางวัลเพื่อชำระค่าต่ออายุสมาชิกได้ และรางวัลจะไม่สะสมสำหรับการซื้อที่ทำก่อนวันที่สมาชิกระดับ Diamond หรือ Business ขออัปเกรดเป็น Platinum Member และภายใต้หมวดหมู่อื่นๆ ที่กำหนด PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขตามดุลยพินิจของบริษัทเองและทุกเวลาสำหรับหมวดหมู่และสินค้าที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้

6. รางวัลใด ๆ ที่ครบกำหนดจะแสดงในวันถัดจากวันที่ซื้อที่เกี่ยวข้องซึ่งสร้างรางวัลดังกล่าว

7. รางวัลจำนวน 2% จะได้รับโดยไม่ขึ้นกับวิธีการชำระเงินที่ใช้

ข. ระยะเวลาไถ่ถอน

1. รางวัลที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเซนต์ของปีก่อนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของปีปัจจุบัน แลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเท่านั้นเซนต์ถึงวันที่ 31 สิงหาคมเซนต์ของปีปัจจุบัน (“ระยะเวลาไถ่ถอน”)

2. การแลกรับสิทธิ์ล่วงหน้าและ/หรือนอกระยะเวลาการแลกรับสิทธิ์จะไม่กระทำในกรณีใดๆ หากไม่มีการแลกรางวัลในช่วงระยะเวลาการแลก สมาชิกระดับแพลตินัมจะสูญเสียจำนวนเงินที่ได้รับเป็นรางวัลและไม่สามารถเรียกร้องหรือใช้หลังจากวันที่ 31 สิงหาคมเซนต์ของปีปัจจุบัน

ค. สิทธิ์การไถ่ถอน

1. การเป็นสมาชิกระดับแพลตตินัมเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่สามารถถ่ายโอนได้ เฉพาะสมาชิกหลักของการเป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแลกรางวัลได้

2. สมาชิกระดับแพลตตินัมจะต้องมีสถานะสมาชิกที่ใช้งานอยู่และต้องแสดงความเป็นสมาชิกเมื่อแลกรับรางวัล

3. PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขโปรแกรมรางวัลได้ทุกเมื่อ หรือตัดสิทธิ์หรือยกเลิกการเข้าร่วมของสมาชิก

4. สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้มีบัญชี Diamond หรือ Business Platinum มากกว่าหนึ่งบัญชี หากเป็นกรณีนี้ PriceSmart อาจยกเลิกบัญชีดังกล่าว

ง. ข้อกำหนดทั่วไปของสมาชิกแพลทินัม

1. คำขอเป็นสมาชิก เพื่อให้สมาชิกระดับไดมอนด์หรือธุรกิจสามารถอัปเกรดเป็นสมาชิกระดับแพลทินัมได้ สมาชิกดังกล่าวจะต้องไปที่แผนกสมาชิกเพื่อเปิดใช้งานบัญชีระดับแพลทินัมและชำระค่าอัปเกรด

2. การคืนสินค้าที่ชำระด้วยรางวัล ในกรณีที่มีการคืนสินค้าที่ชำระด้วยรางวัล จำนวนของรางวัลจะคืนเป็นบัตรของขวัญ จะไม่มีการคืนเป็นเงินสดในทุกกรณี เมื่อมีการส่งคืนสินค้าที่ชำระด้วยรางวัล รางวัลที่ได้รับจากการซื้อสินค้าโดยแพลทินัมไดมอนด์หรือสมาชิกธุรกิจจะถูกหักออกจากยอดรางวัลที่ได้รับจนถึงปัจจุบัน PriceSmart ไม่รับประกันว่ารางวัลของสมาชิกแพลทินัมจะเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการอัปเกรดเป็นสมาชิกแพลทินัม PriceSmart จะไม่คืนส่วนต่างใด ๆ ระหว่างยอดคงเหลือของรางวัลและค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการอัปเกรดหรือความร่วมมือกับสมาชิกระดับแพลทินัม

3. การยกเลิกสมาชิกแพลทินัม หากสมาชิกระดับแพลทินัมต้องการกลับไปใช้สถานะสมาชิกระดับไดมอนด์หรือธุรกิจเดิม พวกเขาจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมการอัปเกรดที่ชำระเมื่อมีการร้องขอดังกล่าว รางวัลใด ๆ ที่ได้รับจนถึงวันยกเลิกจะไม่สามารถแลกได้จนกว่าจะถึงระยะเวลาแลกรับดังต่อไปนี้

หากสมาชิกระดับแพลตินัมต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกอย่างถาวร พวกเขาจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเมื่อเป็นสมาชิก PriceSmart และจะสูญเสียรางวัลทั้งหมดที่สะสมมาจนถึงตอนนี้

เงื่อนไขการใช้งานแอปสมาชิก PriceSmart

(กลับไปที่ดัชนี)

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้แอปสำหรับสมาชิก PRICESMART นี้ (“แอป”) เนื่องจากข้อตกลงนี้ถือเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณและ PRICESMART, INC. (“PRICESMART,“ “เรา,” “เรา," หรือ "ของเรา”) สำหรับการใช้งานแอปของคุณ หากคุณไม่ยอมรับหรือเข้าใจเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ อย่าเข้าถึงหรือใช้แอปโดยการดาวน์โหลด ลงทะเบียน หรือใช้แอป แสดงว่าคุณตกลง (1) ที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้และ(2) บุคคลที่ยอมรับข้อตกลงนี้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือในฐานะพนักงานหรือตัวแทนของนิติบุคคลและ(3) คุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้วและ(4) คุณยอมรับข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ PriceSmart ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ระบุไว้ในที่นี้

แอพนี้สร้างขึ้นโดย PriceSmart เพื่อให้คุณซึ่งเป็นสมาชิกของ PriceSmart อยู่ในสถานะที่ดี (“คุณ," หรือ "ของคุณ”) เพื่อสแกนและบันทึกข้อมูลสมาชิกของคุณแบบดิจิทัล เข้าถึง PriceSmart club ซื้อของออนไลน์ และรับข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลที่จะจัดเก็บไว้ในแอพจะต้องเหมือนกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ ณ เวลาที่สมัครเป็นสมาชิกหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้แก่ PriceSmart ในเวลาใดก็ได้ในระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิก เราอาจปรับเปลี่ยนแอพได้ตลอดเวลา รวมถึงการลบฟีเจอร์และฟังก์ชั่นต่างๆ หากเราแก้ไขแอป คุณอาจต้องดาวน์โหลดอัปเดตเพื่อใช้งานต่อไป การใช้แอพของคุณยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่คุณดาวน์โหลดแอพ (เช่น Apple Store, Google Play เป็นต้น)

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

เราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบบางส่วนของข้อตกลงนี้ (แต่ละส่วน และ “อัปเดต”) ได้ตลอดเวลาและตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และการอัปเดตดังกล่าวจะมีผลทันที หากเราทำการอัปเดตข้อตกลงนี้ เราจะเปลี่ยนวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ด้านบน การใช้แอปต่อไปจะเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่อัปเดตแล้ว เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อตกลงบ่อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอพ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงที่อัปเดต คุณต้องถอนการติดตั้งและหยุดใช้แอพ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคำชี้แจงการประมวลผลข้อมูล

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PriceSmart และการประมวลผลข้อมูล (“นโยบายความเป็นส่วนตัว").

1. การใช้แอพ

ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ PriceSmart จะให้สิทธิ์แก่คุณในการเข้าถึงและใช้แอพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก PriceSmart ของคุณเท่านั้น เนื้อหาของแอพมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาแอพสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น การใช้เนื้อหาแอพโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และอาจส่งผลให้เกิดโทษทางแพ่งและทางอาญา

คุณจะต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน หรือพยายามรับซอร์สโค้ดของแอพ หรือแยกเนื้อหาของแอพใด ๆ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ และคุณไม่สามารถใช้แอพเพื่อแบ่งปันเวลา การเช่า การเอาท์ซอร์ส หรือการใช้สำนักบริการ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถ: (i) ใช้แอพเพื่อส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ; (ii) แทรกแซงหรือทำลายความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของแอพหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น; (iii) พยายามที่จะเข้าถึงแอปหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต (iv) ใช้แอพเพื่อการเปรียบเทียบหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขัน; (v) ใช้แอพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันได้ สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกที่คล้ายกันของแอพ หรือคัดลอกแนวคิด คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกของแอพ (vi) เข้าถึงหรือใช้ (หรือพยายามเข้าถึงหรือใช้) บัญชีผู้ใช้แอปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือร้องขอข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้รายอื่น (vii) “เฟรม” หรือ “มิเรอร์” ส่วนใดๆ ของแอพ (viii) ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ แอปพลิเคชันการค้นหา/ดึงข้อมูลไซต์ หรืออุปกรณ์หรือกระบวนการแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อดึงข้อมูล จัดทำดัชนี "เหมืองข้อมูล" หรือทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของแอปในลักษณะใดๆ หรือ (ix) ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของแอพ ละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบสิทธิ์บนแอพ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของแอพโหลดขนาดใหญ่เกินสมควรหรือไม่สมส่วน เช่น การปฏิเสธการให้บริการ จู่โจม. คุณจะต้องไม่ช่วยเหลือหรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะไม่และจะไม่พยายามแทรกแซง แก้ไข หรือปิดใช้งานคุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน หรือการควบคุมความปลอดภัยของแอป หรือทำลาย หลีกเลี่ยง บายพาส ลบ ปิดใช้งาน หรือหลีกเลี่ยงกลไกการป้องกันใดๆ สำหรับแอป

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณให้สิทธิ์แก่ PriceSmart แบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ ทั่วโลก อนุญาตให้ใช้ คัดลอกและแสดงข้อมูลที่ส่ง อัปโหลด และ/หรือสร้างไปยังหรือผ่านแอพโดยคุณ (“เนื้อหาของคุณ”) แต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาแอปให้กับคุณเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของคุณกับ PriceSmart และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของ PriceSmart

PriceSmart ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้กับคุณโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ และไม่มีการอนุญาตโดยนัยหรือกฎหมายปิดปาก ระหว่างคู่สัญญา PriceSmart และผู้ออกใบอนุญาต ซัพพลายเออร์และลูกค้ารักษาสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั่วโลกในและต่อแอป รวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดและเนื้อหาในแอป รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกในนั้น และ PriceSmart เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและแต่เพียงผู้เดียว สิทธิ์ทั้งหมด กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในนั้นและต่องานลอกเลียนแบบหรือการปรับปรุงทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกทั้งหมดในนั้น แต่ไม่รวมเนื้อหาของผู้ให้บริการ

หากคุณแนะนำคุณลักษณะใหม่ ฟังก์ชันการทำงาน หรือการปรับปรุงแอป หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแอป (“ข้อเสนอแนะ”) คุณรับทราบว่าคำติชมและผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่มีคำติชมดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ PriceSmart แต่เพียงผู้เดียว และคุณมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและสิทธิ์อื่นๆ ความคิดเห็นที่ส่งโดยคุณต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม และต้องไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมายอื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

แอพอาจมีคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม (เช่น อีเมล การส่งข้อความ หรือแอปพลิเคชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ในการใช้คุณสมบัติดังกล่าว คุณอาจต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าวจากผู้ให้บริการหรือให้สิทธิ์ PriceSmart เข้าถึงบัญชีของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว PriceSmart ไม่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของคุณสมบัติดังกล่าว และอาจหยุดให้บริการโดยไม่ให้สิทธิ์คุณในการชดเชยใดๆ ส่วนประกอบบางอย่างของแอพอาจจัดทำโดยบุคคลที่สามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว PriceSmart อาจปรับเปลี่ยน ลบ หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว

Google Analytics:

PriceSmart ใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์การเข้าชมแอปนี้และเว็บไซต์ PriceSmart.com Google Analytics ไม่ได้สร้างโปรไฟล์ส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมและรวบรวมเฉพาะข้อมูลรวมเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics โปรดคลิกที่นี่:http://www.google.com/analytics/

3. การยุติ

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ เว้นแต่และจนกว่าจะยุติโดย PriceSmart โดยการยุติการเข้าถึงหรือลบแอปด้วยวิธีอื่น โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ เราอาจปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงแอป

4. การปฏิเสธความรับผิด

แอปนี้มีให้สำหรับคุณ "ตามที่เป็น" และไม่มีการรับประกัน PRICESMART ไม่รับประกันทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อเรื่องและการไม่ละเมิด และการรับประกันใดๆ ซึ่งในที่นี้ ปฏิเสธความรับผิดชอบ PRICESMART ไม่รับประกันว่าแอปจะมีข้อผิดพลาดหรือไม่มีข้อบกพร่อง ไม่ถูกขัดจังหวะ ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ หรือข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือจุดบกพร่องสามารถหรือจะได้รับการแก้ไข

5. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด PRICESMART และ/หรือบริษัทในเครือหรือผู้อนุญาตจะต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายโดยบังเอิญ เชิงลงโทษ ความเสียหายพิเศษหรือผลที่ตามมาโดยอ้อมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูล การสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิดหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ แม้ว่า PRICESMART จะได้รับคำแนะนำถึงการเรียกร้องดังกล่าวก็ตาม ความรับผิดโดยรวมและสะสมของ PriceSmart ที่มีต่อคุณสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยดอลลาร์ (100 ดอลลาร์)

6. ข้อกำหนดทั่วไป

หัวข้อทั้งหมดในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อการอ้างอิงที่สะดวกเท่านั้น และจะไม่ส่งผลต่อการตีความ หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ถูกกำหนดโดยศาลว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามที่ร่างไว้ บทบัญญัตินั้นจะถูกตัดขาดและการบังคับใช้บทบัญญัติอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ในที่นี้จะไม่ดำเนินการเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมของสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวในอนาคตหรือสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ การสละสิทธิ์ในการผิดนัด เงื่อนไข หรือการละเมิดข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการบอกเป็นนัยหรือถือเป็นการสละสิทธิ์ของการผิดนัด เงื่อนไข หรือการละเมิดข้อตกลงนี้อื่นใด ไม่ว่าจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรืออย่างอื่น

7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่บังคับใช้กับการบังคับใช้ การตีความ และการสร้างข้อตกลงนี้และแอพจะต้องเป็นกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่การเป็นสมาชิกที่ใช้ในการดำเนินการแอพทำงานอยู่ คุณตกลงว่าเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้แอพของคุณ รวมถึงข้อพิพาททั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ซึ่งการเป็นสมาชิกที่ใช้ในการดำเนินการแอพนั้นทำงานอยู่

หากคุณมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับแอพหรือข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อทางอีเมลที่infoapp@pricesmart.com.

Videos

1. ส่วนประกอบสำคัญ (มากๆ) ที่ส่งผลต่อการติดผลการค้นหาบนGoogle
(อ.เอ็ม Webmaster)
2. Gboard คีย์บอร์ดแนวคิดใหม่ที่รวมผลการค้นหาลง iOS
(iMoD Official)
3. เว็บแอป การแสดงผลการค้นหา ให้แสดงข้อมูลแบบตารางแนวตั้งด้วย SweelAlert
(ครูอภิวัฒน์"สอนสร้างสื่อ")
4. วิธีทำให้ผลการค้นหา google แสดงผลเยอะๆในหน้าเดียว
(Pop Upupup)
5. แจกสูตร น้ำยำรสเด็ด ทำขายได้ พร้อมผลการค้นหายอดนิยมปี2020 Thai Spicy Seafood Salad l กินได้อร่อยด้วย
(กินได้อร่อยด้วย)
6. ทำยูทูป ให้ติดผลการค้นหา หน้า1กูเกิล ตั้งค่าดังนี้
(107เคล็ดลับออนไลน์ ติวเตอร์การตลาด)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 06/09/2023

Views: 5317

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.